Conversas no Parador · 18 mayo 2016

Escuela Obrera de la Sociedad Española de Construcción Naval (1916-1936)

Agosto, 2000
Francisco Couce Rodríguez, José Vázquez Deus, Faustino A. Pereira.

Conversas no Parador · 18 mayo 2016

Xosé Rubia Barcia: unha lección de humanismo

Abril, 1998
Xosé Rubia Barcia, José Manuel Castañón, Rubén Benítez, Eva Ocampo, Joaquim Montezuma de Carvalho, José Manuel González Herrán, Xosé María Dobarro Paz, Xesús Alonso Montero, Antón Simón, Esperanza Piñeiro de San Miguel, Alejandro Finisterre, María Elena Francés.

Conversas no Parador · 18 mayo 2016

Camilo Díaz Baliño: escenográfo ferrolán e galeguista

Decembro, 1997
María Antonia Pérez Rodríguez, Euloxio Ruibal, Ester Suárez Rodríguez, Rubén Rivas Vidal, Xosé Luis Axeitos, Xosé María Dobarro Paz, Ernesto Vázquez Souza.

Conversas no Parador · 18 mayo 2016

Carlos Gurméndez: o filósofo dos sentimentos e das paixóns

Xullo, 1997
Xosé Luis Axeitos, Javier Muguerza, Ramiro Fonte, Antón Baamonde, Luis Mera, Nona Inés Vilariño, Juan Antonio Díaz, José Ramón Ariño, Romano García, Álvaro Espilla Dopico.