Prueba 1

Testemuñas 4: Encontro de Bernardo Freire e Margarita Xirgu en Montevideo

Club de Prensa · 2007

A edición de Testemuñas nº4, publicación reducida a 48 páxinas camiña sobre a documentación e a divulgación da memoria histórica e como sucede en tantos puntos deste oceánico tema, é difícil realizar nestas poucas liñas de resumo, o aproximado sentir dos personaxes desta luxosa Separata. Son o músico e director de orquestra Bernardo Freire e a gran actriz española Margarita Xirgú que atoparon en Uruguai o lugar común para a creación e, novamente Ferrol volve ser encontro de ambos artistas con motivo do descubrimento musical de Bernardo Freire, realizado polos músicos -en sentido bramhsiano- e a Abertura Fuenteovejuna encargada por Margarita Xirgú ao mestre Freire.

O encontro amplíase ao entregarse en Ferrol, no seo do Club de Prensa, o “20º Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgú”. Asistiron ao acto representantes da Dirección Xeral de Relacións Culturais e Científicas da Axencia Española de Cooperación Internacional do Ministerio de Asuntos Exteriores, o director de Radio Exterior de España e a gañadora do Premio Xirgú.