Serie do Ano 2021. Edición 31ª Galicia en Foco

"Cinza e lume", de Adra Pallón.