Foto do Ano 2018 · Galicia en Foco

"Alcoa non se pecha", de Ángel Manso.