Fallece Miguel Fernández y Fernández, colaborador del Club de Prensa


Ferrol, 26 de abril de 2016

Como un golpe no rostro recibimos a noticia da morte do almirante Miguel Fernández, quen, ademais de facer unha brillántísima carreira profesional, foi un destacado home da arte e da cultura. Gran amigo do Club de Prensa, atendeu as nosas peticións de colaboración en temas tan diferentes como unha ponencia sobre para o Curso Gurméndez, ou unha conferencia sobre o terrorismo yihadista. E sempre, en todos os casos, a súa participación foi garantía de éxito.