“Conversas non Parador” coa Decana de Humanidades, Manuela Santos


Ferrol, 27 de xuño de 2018

“Aposto firmemente pola vixencia das Humanidades en Ferrol”

Na mañá, dos luns 25 de xuño, a Decana da Facultade de Humanidades do Campus de Ferrol da Universidade da Coruña, Manuela do Pilar Santos, convidada o Club de Prensa, nos seus tradicionais “Conversas non Parador”, disertou sobre o futuro das Humanidades no Campus Universitario ferrolán. A Decana, unha reputada e veterana docente, a quen acompañaba a Vicerreitora da Universidade, Araceli Torres, foi presentada por Julia Díaz Sixto, presidenta do Club, quen sinalou a súa longa traxectoria académica, que xa alcanza os 23 anos de actividade, e a profusión de obras publicadas de ampla temática.

Manuela Santos, comezou a súa exposición, incidindo nos malos tempos que na actualidade corren as Humanidades, non só en Ferrol, se non en España en xeral. Sinalou, con todo, que confiaba firmemente no mantemento da Facultade ferrolá de Humanidades, pero, dada a actual estrutura universitaria do noso estado autonómico, corresponden as decisións finais ás autoridades académicas da Xunta de Galicia. “Seguimos traballando en novos proxectos, e a Universidade da Coruña está a apostar firmemente polas Humanidades, coa creación dun novo Campus desta rama universitaria. En Ferrol, actualmente, contamos con tres títulos de Grao, que son os de Humanidades, Documentación e Xestión Industrial da Moda, ademais dun título de Mestrado propio de estudos avanzados en Arquivos e Bibliotecas”.

“Aposto firmemente pola vixencia das Humanidades en Ferrol” manifestou tamén, e que actualmente se traballaba na creación dun novo Grao de Estudos Globais, que abarcaría estudos sociais, económicos, dereito, comunicación, e outras temáticas, aínda que momentaneamente non podía avanzar ningunha decisión final respecto diso.

A continuación estableceuse un interesante debate entre a profesora conferenciante, os representantes dos medios de comunicación e o público asistente. Entre outras cousas, e como primicia informativa, Manuela Santos anunciou que o próximo ano, en data a fixar polos meses de abril ou maio, celebrarase no Campus de Ferrol a 27ª Reunión de Decanos de Arte e Humanidades das Universidades españolas.

Crónica e Foto: Rafael Permuy