Conversa do 28 de xuño de 2019


Ferrol, 02 de xullo de 2019

O Club de Prensa de Ferrol puxo colofón as “Conversas no Parador” deste curso coa participación como invitado de Juan A. Rodríguez Villasante experto do Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturais e membro do Consello interancional de Monumentos e Sitios que nos falou da “Imaxe do Patrimonio Cultural nos medios de comunicación”, un tema este o do Patrimonio que os medios tratan a veces con certa lixereza malia ser un tema certamente complicado porque nel interveñen disciplinas múltiples que deben ser contempladas de vagar, sen límite de tempo. Coma en todas as “Conversas no Parador” o convidado púxose ao dispor dos xornalistas nunha amable e distendida conversa.