A presentación de "Ferrol en noche de Ronda. Desde sus inicios hasta el siglo XXI", unha festa de cultura e tradición ferrolá coa participación de Juanjo de los Ríos e Añoranzas.


Ferrol, 09 de xuño de 2017

Juanjo de los Ríos, autor do Caderno nº 30 de FerrolAnálisis, sinalou que ante o emprazamento do Club de Prensa de Ferrol e da súa prestixiosa produción editorial FerrolAnalisis, non tivo máis remedio que cambiar a súa inicial determinación de non volver escribir nada máis sobre o tema das Pepitas, do que -de los Ríos é un gran coñecedor- , para articular unha historia desta tradición ferrolá, única en España, como é a Festa das Pepitas e das súas roldas.

Estas declaracións efectuounas no transcurso da presentación do Caderno que baixo o título "Ferrol en noite de Rolda. Desde os seus inicios ata o século XXI", tivo lugar o venres 9 de xuño no amplo salón de actos do antigo Hospicio, que estivo repleto dun público entusiasta e seguidor das roldas ferrolás.

Juanjo de los Ríos, mostra na súa obra unha minuciosa e ampla documentación gráfica, tanto das diversas roldas existentes en Ferrol e na ria, ao longo dos anos, como das composicións musicais e autores das mesmas e de todos os elementos que particularizan a festa das Pepitas.

O autor, estivo acompañado no acto pola presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz Sixto, polo director de publicacións José Picado Carballeira e polo directivo da entidade Xoán Rubia. A rolda "Añoranzas" pechou a festa que foi moi aplaudida e coreada nas súas cancións nas que non faltaron as populares "Amor Bohemio", "Ferrol donde yo nací", ou "La Acacia".