Ferrol Diario. Orto y ocaso de un periódico

Rosa Cernadas Feal · 1996 | 49 páxinas

O corpus central do estudo trata de establecer as circunstancias que fixeron posible que xurdise Ferrol-Diario e que permitiron a súa inicial pervivencia no tempo, aborda tamén as causas da desaparición deste rotativo e, por último, como conclusión, unha aproximación científica ás posibilidades de supervivencia que tería ante sí unha empresa xornalística netamente ferrolá.