Pasado y futuro del "Teatro Jofre"

Bernardo Castelo Álvarez · 1995 | 62 páxinas

Estudo dunha das arquitecturas civís máis representativas da cidade erixidas durante o século XX. O traballo está dividido en dous partes, unha relativa ao pasado e outra referida ao futuro. A primeira delas exposta como marco socio-cultural, do contexto no que se inscribe a construción do teatro e a súa arquitectura e a segunda como formulación de hipotéticas intervencións futuras.