Número 5

A revista amplía a súa nómina de colaboradores en sintonía co seu estilo local e universal. Incorpora unha entrevista ao profesor Xosé Loura Barcia e un interesantísimo traballo asinado por Carlos Gurméndez titulado "Michel Montaigne y la Subjectividad" e outro de González Laxe no que defende a tese da revitalización económica como fórmula para superar a debilidade das rexións do eixo cantábrico.

Artigos de José A. Ponte Far, Fausto Ponce, Pedro J. González Rodríguez, José Jaun Maneiro Múñiz, María Carneiro, Xoán Rodríguez Silvar, Ferrolanálisis, Santiago Carrillo, Carlos Gurméndez, Cecilio Tieles, Jaime Quintanilla Ulla, Fernando Martínez Tenreiro, Fernando González Laxe, Manuel Vázquez Méndez e David Artigas.