Número 3

Nova edición con prospección á historia de Ferrol na que destacan traballos sobre a prensa actual, a historia, a industria naval e un ensaio sobre a Europa humanista. Inclúese un novo espazo de creación dedicado á poesía, unha entrevista coa cantante galega María Manuela, un artigo de Gerad Brey sobre os Estaleiros de Ferrol no século XIX e outro sobre Aurelio Peccei e o Club de Roma.

Artigos de Arturo Lezcano, Rosa Cal Martínez, Julio Manuel García Iglesias, Cristóbal Ramírez, Javier Rodríguez García, Gérard Brey, Guillermo Escrigas, Fernando Martínez Tenreiro, Díaz Sixto, Julia, Franco y Suanzes, Hermenegildo, Lourenzo Fernández Prieto, R. C. Lois González, José A. Ponte Far e Julio Pérez de Gamarra.