Número 28

FerrolAnálisis supervive e sofre os diversos vaivéns que nos últimos anos azoutan á nosa sociedade. Segue suscitando o interese dos xenerosos colaboradores, espertando en ocasións paixóns intensas e tivo -e segue tendo- incontables repercusións sociolóxicas, estéticas e de pensamento, tal como manifesta Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, ensaísta, Catedrático Emérito de Literatura galega na Universidade de Santiago de Compostela: "Titúlase FerrolAnálisis. Subtitúlase revista de pensamento e cultura, e ofrécenos, desde 1990, abundantes páxinas de información e reflexión nas que case sempre ou rigor se conxuga coa conciencia crítica dous autores. Edítaa ou Club de Prensa de Ferrol, que conta coa axuda económica de varias institucións, especialmente dá Deputación dá Coruña. Estamos ante unha revista dun custo elevado polo papel, as magníficas e abundantes ilustracións e a dignidade dá impresión".