Ferrol. Cámara de Comercio y Feria de Muestras

Esperanza Piñeiro de San Miguel, Andrés Gómez Blanco · 2008 | 215 páxinas

Novamente os autores do anterior Caderno, Esperanza Piñeiro de San Miguel e Andrés Gómez Branco, retoman o tema documental e fotográfico do desenvolvemento das sociedades económicas e os compoñentes humanos que configuran o tecido sociolóxico da cidade. Neste número abárcanse 13 temas e un primeiro capitulo que merece especial atención, nel abórdanse e clarifican os criterios das primeiras actuacións da Cámara de Comercio de Ferrol e o seu compromiso coa problemática do desenvolvemento económico da cidade. Así en 1901 crea a Comisión en defensa do ferrocarril Ferrol- Betanzos, o mesmo sucede coa demanda de ampliación do peirao de Curuxeiras en 1910 e as xestións na crise da industria naval de 1904-1905. Un segundo enfoque céntrase na Feira de Mostras e a proxección económica que suscitou desde a 1ª Feira de Industria e Artesanía (1953) e as reformas e adaptacións posteriores que levan á actual Feira de Mostras.

O Caderno recupera graficamente a totalidade dos presidentes e as diversas sedes que tivo a Cámara, achegando os planos orixinais do edificio de rúa María, obra do arquitecto Rodolfo Ucha Donate, orzamento da obra, etc. Diversos apartados gráficos dedicados á industria, o comercio, a publicidade, a sanidade e o lecer, constitúen un caso manifesto do auxe de empresas que crearon nomes de marca que acabaron converténdose en nomes comúns e familiares para os ferroláns e vinculo entre o fabricante- comerciante e o consumidor. O Caderno recolle máis de 180 fotografías e carteis de publicidade editados entre 1905 e 2008.