La Fuente Wallace

José Luis Aulet · 1993 | 30 páxinas

Estudo da decorativa Fonte Wallace, produto da arte industrial do último terzo do século XIX, de estilo romántico, insírese de forma sobria na xeografía urbana. Fontes semellantes atópanse en París, Irlanda, Rotterdam, Brasil ou Barcelona. A fonte foi adquirida en París en 1889 polo comerciante ferrolán Juan Romeu Rodríguez, pola cantidade de 1.000 reais.