Número 14

Neste número abundan os comentarios acerca das repercusións da guerra civil. Trinta autores van debullando o sentir de Ferrol e de Galicia. Fanse evocaciones de personaxes ferroláns como José Rubia Barcia, Ricardo Carballo Calero, Ramón Goy de Silva e tamén de Francisco Franco. Aparece tamén un traballo de Isaac Díaz Pardo en recordo de Arturo Cuadrado. O caderno especial trata sobre "A Guerra en Ferrol".