Política de protección de datos

De acordo con a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos usuarios da presente páxina web.

 • Responsable de tratamento dos datos

CLUB DE PRENSA DE FERROL
CIF: G15123151
info@clubdeprensadeferrol.com
RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ Nº11 - 15401 - FERROL (A CORUÑA)

 • Finalidade do tratamento e lexitimación

Os datos recompilados serán unicamente os que vostede detalle no seu correo electrónico. CLUB DE PRESNA DE FERROL, tratará unicamente os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición. #de acordo con as seguintes finalidades.

En caso de reclamacións relacionadas cos nosos servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.

Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

 • Destinatarios de cesións

CLUB DE PRENSA DE FERROL non cederá os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

 • Política de cookies

Para revisar o tratamento de satos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

 • Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  • Dereito á portabilidad dos datos.
  • Dereito á retirada do seu consentimento.

Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico info@clubdeprensadeferrol.com

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

  • Sede electrónica: www.aepd.es
  • Correo postal: C/ Jorge Juan N.º 6 – 28001 – Madrid (Madrid)
  • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17
 • Medidas de Seguridade

CLUB DE PRENSA DE FERROL ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o o acceso non autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.