Convocatoria 2022

O Club de Prensa de Ferrol convoca o 23º Curso de Pensamento Carlos Gurméndez. Baixo o título "A Muller na Ciencia e a Cultura", terá lugar en Ferrol, no Campus de Esteiro da Universidade da Coruña. Do 6 ao 8 de xullo, de 2022 en horario de mañá e tarde.

Está aprobada a homologación de 20 horas para o profesorado de ensinanzas non universitarias, de actividade de formación permanente. Pódese realizar a inscrición de maneira gratuita nesta mesma páxina.

Formulario de Inscrición

  Nome e Apelidos:
  DNI:
  Enderezo:
  CP:
  Localidade:
  Provincia:
  Teléfono:
  Correo Electrónico:

  Estudiante de:
  Titulado en:
  Nº de rexistro persoal do profesor:
  Centro de ensino / Outros: