Convocatoria 2019

O Club de Prensa de Ferrol convoca o 22º Curso de Pensamento Carlos Gurméndez. Baixo o título "Labirinto europeo", terá lugar en Ferrol, no Campus de Esteiro da Universidade da Coruña. Do 3 ao 5 de xullo, de 2019 en horario de mañá e tarde.

Está aprobada a homologación de 20 horas para o profesorado de ensinanzas non universitarias, de actividade de formación permanente. Pódese realizar a inscrición de maneira gratuita nesta mesma páxina.

Formulario de Inscrición

Nome e Apelidos:
DNI:
Enderezo:
CP:
Localidade:
Provincia:
Teléfono:
Correo Electrónico:

Estudiante de:
Titulado en:
Nº de rexistro persoal do profesor:
Centro de ensino / Outros: