Logo
Premio de Xornalismo Luís Mera

Formulario de inscripción Premio de Xornalismo Luís Mera

Apelidos

Nome

DNI

Enderezo

CP

Localidade

Provincia

Teléfono

Correo ElectrónicoTaballo presentado por:

Publicado en: (Sólo prensa escrita)

Emitido en: (Audio ou Vídeo)

Publicado en dixital:

Outros


Acepto las condicións. [ler]

 © Club de Prensa de Ferrol 2009-2019