Logo
24 Galicia en Foco

Separatas


Escuela Obrera de la Sociedad Española de Construcción Naval (1916-1936)
Fecha: agosto, 2000
Autores:
    Francisco Couce Rodríguez
    José Vázquez Deus
    Faustino A. Pereira

Xosé Rubia Barcia : unha lección de humanismo
Fecha: abril, 1998
Autores: Xosé Rubia Barcia
    José Manuel Castañón
    Rubén Benítez
    Eva Ocampo
    Joaquim Montezuma de Carvalho
    José Manuel González Herrán
    Xosé María Dobarro Paz
    Xesús Alonso Montero
    Antón Simón
    Esperanza Piñeiro de San Miguel
    Alejandro Finisterre
    María Elena Francés

Camilo Díaz Baliño: escenográfo ferrolán e galeguista
Fecha: diciembre, 1997
Autores:
    María Antonia Pérez Rodríguez
    Euloxio Ruibal
    Ester Suárez Rodríguez
    Rubén Rivas Vidal
    Xosé Luis Axeitos
    Xosé María Dobarro Paz
    Ernesto Vázquez Souza

Carlos Gruméndez: o filósofo dos sentimentos e das paixóns
Fecha: julio, 1997
Autores:
    Xosé Luis Axeitos
    Javier Muguerza
    Ramiro Fonte
    Antón Baamonde
    Luis Mera
    Nona Inés Vilariño
    Juan Antonio Díaz
    José Ramón Ariño
    Romano García
    Álvaro Espilla Dopico


© Club de Prensa de Ferrol 2009-2019